1790-luvun edeltävä aika puhui meille kuvin ja koukeroin