Kirkkosalista on suora yhteys kokous- ja juhlatilaan